wat is een nieuwe omgeving

Tot voor kort bevonden de waterfiltratiefaciliteiten zich op natte luchthavens, waar de meeste bedrijven en burgers helaas nauwelijks iets aan hadden. Maar nu is de milieustraat een 24-uursservice, zodat iedereen met een grote container van alles naar de speciale afvalinzameling kan brengen.

Maar wat maakt deze nieuwe omgeving mensen gelukkig?

Vanuit het oogpunt van eco-levensstijl is de nieuwe straat minder vervuild dan traditionele gronden. Het is minder vervuild doordat bedrijven en burgers hun afval niet in de vuilnisbakken op andermans erf gooien. Maar waar het zich in een traditioneel land bevindt, is het afval op het land. In de stad geven mensen auto's veel ruimte dan ze zouden moeten vanwege het verkeer. Het is vaak te druk voor een voertuig om zich door een verharde weg te wurmen.

Gemiddeld veroorzaakt één autoverkeer per 5 inwoners in een stad 4 miljoen pond autoafval per jaar. Het feit dat één grote vrachtwagen alleen op een 4-baans parkeerplaats kan parkeren, betekent dat er meer auto's op een parkeerplaats staan ​​dan op een greenfield. Dit betekent dat we veel auto's hebben dan wat dan ook op een eco-levensstijl. De hoeveelheid die op de stortplaats wordt gestort, is ook veel meer dan we nodig hebben.

In de afgelopen twee jaar heeft de recyclingindustrie nog nooit zo'n fenomenale stijging van de vraag gezien, simpelweg omdat de industrie niet op veel verschillende manieren aan de vraag in de markt kon voldoen. Iedereen wilde zijn karton en plastic recyclen uit afval, iedereen wilde inkt recyclen, iedereen wilde blikjes en flessen recyclen, iedereen wilde dozen, papier en plastic recyclen.

Maar nu met het wijdverbreide gebruik van internet en informatie, is het voor iedereen gemakkelijk om elk soort materiaal zelf te recyclen. Van zoiets simpels als blikjes, flesjes en papier tot dozen, papier en plastic. Alles heeft een thuis en tegenwoordig kun je alles recyclen in een telefoon, een online database en een analysesoftware.

Maar een groot probleem blijft van de bevolking is dat de bevolking in de steden en daarbuiten veel te kort is. In de VS telt hun bevolking meer dan 300 nieuwe mensen per seconde en in China is hun bevolking meer dan 1,4 miljard. Naarmate de bevolking steeds groter wordt, kunnen we niet sneller recyclen.

Maar met de verdeling van het afval, met het filtersysteem van de containers, zal dit probleem zich niet meer voordoen.

Met dit soort distributieproblemen zal het gebruik van de materialen tegelijk met de bevolking sterk groeien.

En het einde van ons tijdperk zal komen wanneer mensen zullen worden gerecycled.

Tot slot: Het afval per hoofd van de bevolking is voor Nederland lager dan voor de rest van de wereld. Bovendien neemt het normale recyclingpercentage snel toe. Maar niet alleen dit is reden om Groen te gaan. Het is de juiste keuze.

Navigation